Poštovani roditelji,

Mi smo Predškolska ustanova “Dečije carstvo”

U našem carstvu svako dete, u skladu sa sopstvenim sposobnostima, potrebama i interesovanjima, ima prostor za lični razvoj i napredak.
“Dečije carstvo” je mesto, koje pruža mogućnost svakom detetu da upozna i razume sebe kao i svet koji ga okružuje.

Kako je porodica primarno dečije okruženje, vrata našeg carstva otvorena su za uključivanje porodice u svakodnevni vaspitno-obrazovni rad sa decom. Smatramo da saradnja roditelja i kompetentnih vaspitača čini tim, koji na najbolji način obezbedjuje uspešno i srećno odrastanje.

Ponosni smo što možemo da se pohvalimo lokacijom, koja pruža mogućnost bogate produktivne saradnje sa lokalnom zajednicom, kao i mogućnost uključivanja dece od najranijeg uzrasta, u život društvene sredine.
“Dečije carstvo” je namenski uredjen prostor, koga odlikuju velike prostorije za boravak dece, ispunjene dnevnom svetlošću. Radne sobe struktuirane su na različite prostorne celine, koje svojom opremljenošću i sadržajima, obezbedjuju podsticaj svestranog razvoja dece (za vizuelne umetnosti , za konstruisanje, za zvuk i pokret, za simboličke igre, za učenje jezika, za telesne i sportske igre, za dramske i igre uloga...).
Naše carsvto raste i razvija se zajedno sa decom, koja imaju priliku da ga svakodnevno kreiraju i menjaju.

onama_01
onama_02
o-nama-slika3
NAŠA VIZIJA

NAŠA VIZIJA

Da kroz individualizovan pristup dečijim potencijalima svestranog razvoja, postanemo sinonim najkvalitetnijeg predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

NAŠA MISIJA

NAŠA MISIJA

Da deci obezbedimo:
• Mogućnost za pravilan, svestran i zdrav razvoj i napredak;
• Osećaj sigurnosti i prihvaćenosti, razvoj samopouzdanja i samopoštovanja, priliku za ostvarivanje i razvijanje medjuljudskih odnosa, osposobljavanje za samostalno rešavanje konflikata, donošenje odluka i snalaženje u svim životnim situacijama;
• Podsticajnu društvenu i materijalnu sredinu za igru, učenje i svestrani razvoj.

MI VAM NUDIMO

Profesionalni tim

Profesionalni tim

Tim vaspitača i medicinskih sestara sa kontinuiranim stručnim usavršavanjem i uvođenjem inovacija u vaspitno-obrazovni rad.

Prostor - Moderan, multifunkcionalan prostor, uredjen po najvišim standardima.

Prostor - Moderan, multifunkcionalan prostor, uredjen po najvišim standardima.

Naša Ustanova se prostire na skoro 700 kvadratnih metara, na drugom spratu zgrade SRC „Tašmajdan“. Pored prostorija Ustanove, u cilju što kvalitetnijeg vaspitno-obrazovnog rada, svakodnevno koristimo i fiskulturnu salu SRC-a „Tašmajdan“.

Ishranu - Pravilna i zdrava ishrana, prilagođena dečjem uzrastu i razvojnim potrebama.

Ishranu - Pravilna i zdrava ishrana, prilagođena dečjem uzrastu i razvojnim potrebama.

U Predškolskoj ustanovi „Dečije carstvo“ posebnu pažnju posvećujemo sticanju zdravih navika u ishrani. Zato smo pažljivo izabrali saradnike za pripremu obroka.
Sa zadovoljstvom ističemo saradnju sa profesionalnim timom firme „Zdrav ketering“.
Naši mališani provode trećinu dana u vrtićima jako nam je važno da hrana koju dobijaju bude pripremljena na zdrav način, bez veštačkih dodataka. Koristimo sezonske sveže namirnice i sveže meso. Ono što nas izdvaja jeste i sam način pripreme obroka. Naši obroci su pripremljeni na zdrav način, kod nas ne postoji prženo, pohovano, ne koristimo začine, vegete, belo brašno i bele šećere. Koristimo himalajsku so, sušeno voće, maslinovo, badem ulje, sezonska povrća, sveže meso, hrono, speltino, ražano brašno i svaki dan se priprema svež – zdravi heljdin hleb.

Stručnu podršku - Pedagoško-psihološko savetovalište, tretmani logopeda, fizioterapeutsko savetovalište i preventivni rad, sistematski pregledi pedijatra i stomatologa.

Stručnu podršku - Pedagoško-psihološko savetovalište, tretmani logopeda, fizioterapeutsko savetovalište i preventivni rad, sistematski pregledi pedijatra i stomatologa.

Naši stručni saradnici, pedagog, psiholog i logoped kontinuirano prate razvoj i napredak dece PU „Dečje carstvo“, pružaju stručnu podršku vaspitačima, ali se vrlo često i uključuju u neposredan vaspitno-obrazovni rad sa decom (individualni i grupni).
Pored toga, svi korisnici usluga (roditelji) imaju na raspolaganju stručnu podršku naših pedagoga i psihologa, u cilju unapređivanja roditeljskih kompetencija i dečijeg razvoja. Takođe, pružamo mogućnost realizacije individualnih logopedskih tretmana, u skladu sa potrebama konkretnog deteta.
Pored sportskih aktivnosti, svakodnevno kroz igru, radimo niz preventivnih i korektivnih vežbi. Stoga je fizioterapeut deo našeg profesionalnog tima. On vrši procenu motoričkih sposobnosti dece različitog uzrasta (1-7 godina), procenu posture, loše koordinacije i asimetrije gornjih i donjih ekstremiteta. Kroz kontinuirano vežbanje, pozitivno deluje na korekciju deformiteta kičme, kolena i stopala dece, koji se često sreću na predškolskom uzrastu.
U cilju unapređivanja dečijeg zdravlja, jednom u tri meseca organizujemo sistematski pregled pedijatra, kao i šetomesečni pregled stomatologa.

Sport - Školica sporta, aktivnosti na bazenu

Sport - Školica sporta, aktivnosti na bazenu

Na pravilan razvoj dece, razvoj fizičkih sposobnosti, pravilan rast i razvoj tela i formiranje zdrave telesne konstitucije najviše utiče fizička aktivnost deteta. Stoga je neophodno ostvariti dva osnovna zahteva i to: što više aktivnosti - kako bi razvoj bio brži; što raznovrsnije aktivnosti - kako bi se obezbedio kompletan razvoj. S druge strane, vežbanje u grupi ima veoma važnu psihosocijalnu ulogu. Uključivanje dece u organizovanu sportsku aktivnost, pored ostalog, smanjuje rizik od socio-patoloških pojava u društvu. Negovanje sportskog duha, ističe se kao najveća vrednost sporta. Karakterišu ga etika, fer-plej, timski rad, zdravlje, izuzetna dostignuća, karakter i obrazovanje, radost i zabava, poštovanje pravila i zakona, poštovanje sebe i drugih učesnika, hrabrost, solidarnosti…

Pored svakodnevnog telesnog vežbanja, u PU “Dečije carstvo” realizuju se i sledeće sportske aktivnosti:

• Školica sporta – Podrazumeva aktivnosti za razvoj koordinacije pokreta, okretnosti, spretnosti, kondicije, snage i preciznosti dece. Namenjena je deci uzrasta od 3 godine do polaska u školu realizuje se 2 puta nedeljno;

• Aktivnosti na bazenu - Sa decom se prvo radi na oslobađanju od straha od vode i dubine. Rad sa neplivačima u bazenu obuhvata aktivnosti u bazenu uz pomagala (daska, tuba, mišići, prsluk…), savladavanje održavanja na vodi bez pomagala, kao i postupno oslobađanje od pomagala i rekvizita. Sve navedene aktivnosti predstavljaju pripremu dece za savladavanje tehnike plivanja.

Umetničke radionice – Muzičke i likovne

Umetničke radionice – Muzičke i likovne

Trudimo se da očuvamo dečiju individualnost i različitost, stoga radimo na uočavanju darovitosti dece u najranijem uzrasu. U skladu sa tim, podsticajno utičemo na njihova umetnička usmerenja.
Trenutno se u našoj Ustanovi realizuju sledeće umetničke radionice:
-Muzička radionica ``Zvečkalica`` - realizuje se sa decom jaslenog uzrasta;
-Muzička radionica ``Kamerton`` - realizuje se sa decom uzrasta od 3 do 4 godine;
-Muzička radionica ``Čarobna frula`` - realizuje se sa decom uzrasta od 5 godina do polaska u školu.
-Radionica ``Čudo igre`` - radionica koja spaja likovno izražavanje i eksperimente različitim materijalima.
-Likovna radionica ``Dečiji atelje`` - ima za cilj ovladavanje različitih likovnih tehnika.

Engleski jezik - Bilingvalna sredina

Engleski jezik - Bilingvalna sredina

Kako nam je jedan od prioriteta kvalitet vaspitno obrazovnog rada, kontinuirano pratimo njegov uticaj na razvoj i učenje naše dece. Tako smo uočili da je engleski jezik kao dodatna aktivnost deci vrlo interesantan, ali nažalost ne toliko funkcionalan. Primetili smo da sadržaj obrađen na časovima, samo tu i ostane. Odnosno, nakon završetka časa deca ne primenjuju stečena znanja. Zato smo odlučili da učenje engleskog unapredimo i prilagodimo načinu učenja dece predškolskog uzrasta. Deca predškolskog uzrasta uče spontano, kroz igru i aktivno učešće u svakoj životnoj situaciji. U skladu sa tim, rešili smo da u našem vrtiću stvorimo dvojezičnu sredinu.
Po uzoru na dvojezičnu porodicu, gde roditelji govore različitim jezicima, stvaramo vrtićku grupu u kojoj će sa decom raditi vaspitač koji govor i srpski i vaspitač koji govori engleski jezik. Tako će deca biti podjednako izložena uticaju kako srpskog tako i engleskog jezika. Stvaranjem dvojezičnog okruženja, učinićemo da dete drugi jezik usvoji neposredno, spontano, kroz svakodnevne aktivnosti i igru.

Relax kids program – Dečiji program relaksacije

Relax kids program – Dečiji program relaksacije

Relax Kids je dečiji program koji ima za cilj da deci omogući pristup različitim jednostavnim, ali delotvornim tehnikama opuštanja, svesne pažnje kao i tehnikama za kontrolu stresa koje uče i usvajaju na zabavan i kreativan način. Relax Kids podrazumeva strukturu od 7 koraka kroz koje deca uče da se smire, fokusiraju i opuste. Radionice uključuju ples i pokret, vežbe glume i relaksacije, istezanje, disanje, afirmativne iskaze, svesnu pažnju i vizualizacije. Realizuje se jednom nedeljno i namenjen je deci uzrasta od 4 godine do polaska u školu.

Mobilnu aplikaciju

Mobilnu aplikaciju

Obaveštavanje, edukacija roditelja i praćenje rezultata rada sa decom, preko Dečije carstvo mobilne i desktop aplikacije.

Pidžama žurka - Noćenje u vrtiću

Pidžama žurka - Noćenje u vrtiću

Svakog poslednjeg petka u mesecu organizujemo noćenje dece u vrtiću, koje podrazumeva organizovani boravak dece u periodu od 19 časova do 12 časova narednog dana, noćenje, večeru i doručak.

Saradnju sa okruženjem

Saradnju sa okruženjem

Uključivanje dece u život lokalne zajednice, odlasci u pozorišta, bioskop, posete muzejima, organizacija izleta i ekskurzija.

VRSTE USLUGA I CENE

  • Celodnevni boravak podrazumeva boravak dece tokom ukupnog radnog vremena predškolske ustanove „Dečije carstvo“ što je svakog radnog dana od 07:00 do 18:30, kao i sve redovne i dodatne aktivnosti, koje se u Ustanovi realizuju.
  • Poludnevni boravak podrazumeva boravak dece u trajanju od 5 časova dnevno, tokom radnih dana po potrebi roditelja uz prethodni dogovor.

Ekonomska cena usluge celodnevnog boravka, na mesečnom nivou, po detetu, iznosi 38 500,00 dinara.

Cena celodnevnog boravka će biti umanjena i u slučajevima izostanaka dece po principu i procentu prikazanom u tabeli:

Broj izostanaka tokom mesecaProcenat umanjenjaIznos za uplatu mesečno
Do 5Bez umanjenja cene38 500, 00
Od 6 do 910%34 650, 00
Od 10 do 1420%30 800, 00
Оd 15 i više30%26 950, 00

Ekonomska cena usluge poludnevnog boravka, na mesečnom nivou, po detetu, iznosi  26 400,00 dinara.

Cena poludnevnog boravka, će biti umanjena i u slučajevima izostanaka dece po principu i procentu prikazanom u tabeli:

Broj izostanaka tokom mesecaProcenat umanjenjaIznos za uplatu mesečno
Do 5 izostanakaBez umanjenja26 400, 00
Od 6 do 9 izostanaka10%23 760, 00
10 i više izostanaka20%21 120, 00