fbpx

Pripremni predškolski program

Dete predškolskog uzrasta upoznaje i vidi svet oko sebe kao celinu.

Ono nije svesno pojedinosti, ne raščlanjuje celinu u sitnije detalje. Pojmove usvaja, “upija“u širem kontekstu,povezuje ih i gradi svoju strukturu mišljenja.

Način rešavanja problema je neposredno kroz igru.Posebna pažnja je usmerena ka socijalizaciji, uspostavljanju i širenju socijalnih kontakata sa decom i odraslima u neposrednom okruženju.Pored individualnosti i uspostavljanja pozitivne partnerske komunikacije dete-odrasli-dete, razvijamo inicijativu, emocionalnu stabilnost i kreativnost.

Prirodnu potrebu za stalnim otkrivanjem razvijamo pružanjem adekvatnih podsticaja detetu da otkriva i saznaje nešto novo, sklonost da traga za nepoznatim, čime se doprinosi dečjem razvoju stvaralaštva. Naglasak je i na aktivnostima koje pružaju mogućnost da deca aktivno i neposredno upoznaju svet oko sebe.

Opšta priprema za školu se vrši kroz celekupnu delatnost vrtića i odnosi se na sve aspekte ličnosti deteta. Ima primarnu ulogu u odnosu na posebnu pripremu za školu koja se odnosi na sadržaje i aktivnosti koji se tiču:

Pipreme za čitanje i pisanje

Uključujući i razvoj grafomotoričke sposobnosti auditivne pažnje i memorije

Razvijanje stava

Motivacija za učenje (razvijanje pozitivnog stava prema učenju)

Sadržaj plana i programa

Planom i programom predviđeni su brojni i metodički sadržaji, primereni savremenim potrebana dece predškolskog uzrasta. To znači da će se kroz rad insistirati na:

 • Zadovoljavanju dečijih primarnih ( bioloških potreba)
 • Uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta
 • Pružanje detetu mogućnosti za stvaranje pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima
 • Osposobljavanje deteta da nauči da posmatra, analizira, upoređuje
 • Razvijanje koncentracije kao osnove za buduće školsko učenje
 • Razvijanje sitne motorike
 • Uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika
 • Osposobljavanje deteta za prihvatanje budićih obaveza
 • Otovorenost za prihvatanje informacija

Kako bi se ovi zadaci što potpunije realizivali, posebno vodimo računa:

 • O govornom izražavanju deteta predškolskog uzrasta
 • Stepenu razvijenog logičkog mišljenja i zaključivanja
 • Usvajanju pojma vremena kao i razlikovanju pojmova suprotnosti
 • Stepenu razvijenosti fine motorike i grafomotorike

U okviru pripreme za školu saradnja sa porodicom podrazumeva:

 • Posebno praćenje deteta kroz kontinuirani rad, ali i česte zdravstvene preglede. Ovakav pristup omogućuje potpuni uvid u nivo razvoja i stepen zrelosti svakog deteta

 • Prevencija i tretman poremećaja. Stručni saradnici kroz vežbe govora ili motoričkih aktivnosti kontinuirano prate decu u cilju sprečavanja mogućih poremećaja govora i jezika, poremećaja motornih funkcija, ili mešovitih razvojnih poremećaja. Prevencija i tretman eventualnih poremećaja započetih na vreme je jedan od najbitnijih faktora uspešnog prevazilaženja ovih razvojnih teškoća. Osim toga, jedan od ciljeva PU „Dečije carstvo“ i jeste da informacije i rešenja za sve ovakve i slične potrebe roditelji mogu pronaći upravo u „Dečijem carstvu

U okviru pripreme za školu saradnja sa društvenom sredinom znači:

 • upoznavanje dece predškolskog uzrasta sa školom (poseta osnovnoj školi i gostovanje na času prvog razreda)
 • niz radionica i upoznavanje sa pojmovima učenje, učitelj, domaći zadaci...
 • svakodnevne aktivnosti omogućiće deci ne samo upoznavanje sa mnogim oblastima, već će uticati da se izgradi određena struktura ličnosti. Kroz obavljanje svojih zadataka
 • odvajanje rada od igre
 • organizovano sticanje znanja
 • zajedničkim, grupnim radom kao i kroz individualni rad sa detetom, ciljevi u radu sa decom predškolskog uzrasta su i formiranje određenih osobina ličnosti kod deteta