fbpx

Program nege i vaspitanja dece uzrasta do 3 godine

PROGRAM NEGE I VASPITANJA DECE UZRASTA DO 3 GODINE

Realizacija programa vaspitno-obrazovnog rada i nege dece jaslenog uzrasta ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa vaspitno-obazovnog rada sa decom do 3 godine.

Osnovni zadatak je kreiranje povoljne vaspitne sredine koja svojom organizacijom pruža optimalne uslove za psiho-fizički razvoj deteta.

Osnovni ciljevi rada sa decom ovog uzrasta su :

 • povoljni uticaj na opšti razvoj organizma
 • ovladavanje motorikom
 • negovanje otvorenosti za doživljaje
 • pružanje pomoći u sticanju samostalnosti i razvijanje zdravstveno-higijenskih navika
 • pomoć u stvaranju slike o sebi sticanju poverenja u svoje sposobnosti
 • podsticanje rešavanja malih problema senzomotorne inteligencije
 • podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje
 • podsticanje i bogaćenje dečijeg govora kao sredstva za komunikaciju i sticanje znanja
dete-do-3-godine

Na ovom uzrastu, nazastupljeniji oblici rada su:

 • igre motoričkih aktivnosti
 • likovne aktivnosti
 • muzičko ritmičke aktivnosti
 • aktivnostni dramatizacije
 • istraživačke aktivnosti

Sve ove aktivnosti prezentovane kroz igru imaju za cilj da podstiču intelektualni razvoj deteta, njegove komunikativne sposobnosti, maštu,kao i druge aspekte fizičko senzornog, emocionalnog i saznjanog razvoja.