fbpx

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu

Program predškolskog vaspitanja

Otvoreni sistem vaspitanja podrazumeva i specifičnu ulogu vaspitača. Vaspitač kao kreator programa vaspitno-obrazovnog rada ujedno je i istraživač sopstvene prakse, planira ukupan rad i vaspitnu sredinu. Polazeći od posmatranja i razumevanja konkretne dece, radi u skladu sa tim planom i procenjuje njegove efekte i kvalitet.

Vaspitno-obrazovni ciljevi u radu sa decom ovog uzrasta su :

  • sticanje pozitivne slike o sebi
  • razvijanje poverenja u sebe i druge
  • podsticanje samostalnosti i individualne odgovornosti
  • razvoj intelektualnih kapaciteta
  • razvoj socijalnih i moralnih vrednosti
  • negovanje odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije
  • razvoj motornih sposobnosti i spretnosti
  • podsticanje kreativnog izražavanja deteta
  • razvijanje značaja o zaštiti i očuvanju prirodne i društvene sredine
  • jačanje socio-emocionalne kompetencije

Realizacija vaspitno-obrazovnog programa

Vaspitno obrazovni program se planira,realizuje i prati na nivou grupe, na nivou tima(više grupa),na nivou vrtića u saradnji sa pedagogom,psihologom i logopedom, kako bi u skladu sa konkretnim karakteristikama, vrtić bio autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta.

Kroz sistem igara i aktivnosti (perceptivne, motoričke, otkrivačke, zdravstveno-higijenske...) daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.

Vaspitno obrazovni program se planira,realizuje i prati na nivou grupe, na nivou tima(više grupa),na nivou vrtića u saradnji sa pedagogom,psihologom i logopedom, kako bi u skladu sa konkretnim karakteristikama, vrtić bio autentično mesto življenja, učenja, igre, rasta i razvoja deteta.

Kroz sistem igara i aktivnosti (perceptivne, motoričke, otkrivačke, zdravstveno-higijenske...) daje se podrška detetu da upozna sebe, razvije sliku o sebi i svetu koji ga okružuje.

Podsticanje istraživačkih igara i logičkog zaključi

Razvoj ekološke svesti kod dece

Razvoju govora

Početno upoznavanje sa osnovnim matematičkim pojmovima iz detetovog svakodnevnog okruženja

Upoznavanje sa prirodnim i društvenim pojavama iz neposredne okoline