fbpx

Sanja Stević

Medicinska sestra/Viši fizioterapeut

Sanja Stević – Medicinska sestra/Viši fizioterapeut

Pored toga što uz Dušku brine o našim najmlađim drugarima, ona vodi računa i o zdravstvenoj zaštiti naše dece.

Kao saradnik na preventivno-zdravstvenoj zaštiti dece, svakodnevno radi na razvoju zdravstveno-higijenskih navika dece. Kako je Sanja viši fizioterapeut, svakodnevno sa decom radi preventivne i korektivne vežbe, radi postizanja što boljeg držanja tela i unapređivanja fizičkog razvoja dece.

Prepoznaćete je po širokom osmehu, uvek pozitivno raspoloženu sa pregršt novih informacija o detetu, koje želi da Vam prenese.

„Svakodnevno brinem o zdravlju Vaše dece kroz razne vidove prevencije i pružanja stručne zdravstvene pomoći. Program preventivne zdravstvene zaštite ima za cilj kroz aktivnosti na formiranju kulturno-higijenskih navika koje vode ka očuvanju i unapređenju zdravlja deteta. (Održavanje lične higijene, pravilna ishrana, fizičko-rekreativne aktivnosti, zaštita životne sredine).„

Sanja